Vi arbetar med REIKI som är en väldigt kraftfull och effektiv healing metod som läker kroppen. Den behandlar och hjälper nervsystemet, koppen och själen att komma till balans och läka. Företaget är godkänt på Skatteverket som friskvårdsverksamhet Det betyder att du kan använda friskvårdsbidrag till våra behandlingar och kurser i REIKI. Varmt välkomna att boka.

OM REIKI


Välkommen till en trevligare reikiupplevelse i Stockholm.

Energi Medicinsk Healing(EMH) är en Friskvårdsverksamhet och är godkänd som förebyggande

och rehabiliterande friskvård enligt Skatteverket.

Vi arbetar med metoden REIKI som är en världskänd healingmetod från Japan.

Här erbjuds du som kund REIKI med hög kvalitet och ditt välbefinnande står alltid i focus.


REIKI klassas i Skatteverket som stressreducering och avslappnande.

REIKI är också godkänt av WHO och flertals studier har gjort med REIKI.

Det innebär att du kan använda ditt friksvårdsbidrag till våra REIKI behandlingar. 

Du kan också använda ditt friskvårdsbidrag till våra REIKI kurser.

Företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsa och välbefinnande.

Här träffar ni på mångåriga och erfarna reikiutövare som kommer att ta hand om dig.

Vi är certifierade/diplomerade REIKI utövare


REIKI healing är hälsovård, energimedicin och är väl dokumenterad som energimedicin.

Det är ett begrepp som står för att läka och hela, men även att bygga upp och stärka.

Den arbetar med hela din kropp, sinne, själ och skapar välbefinnande.

Det finns otroligt mycket vetenskaplig forskning samt väl beprövad inom klinisk vård runt om i Världen.

I mer än 12 länder använder sjukvårdspersonal energimedicinsk healing komplementärt, tillsammans med andra vårdinsater på sjukhusen. 

Bara i USA har mer än 60 sjukhus antagit REIKI som en del av patienttjänster och

REIKI-utbildning erbjuds på 800 sjukhus.

Källa:Full List of Hospitals That Use Reiki In The US

Medlemmar och medverka i styrelsen på Förenade Rikiförbundet i Sverige.

 


Ni hittar oss i Stockholm och når oss på 072-2477070

Energimedicinsk healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med tex:

EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m

Energimedicinsk healing sätter igång markanta förändringar i hjärnaktiviteten (EEG scanner) och hjärtaktivitet (via EKG scanner) i både utövare/healer och klient under en healing session. Speciellt hjärtfrekvensen hos utövaren påverkar klientens hjärnvågor. En EKG scanner registrerar det oavsett om mottagaren är medveten om det eller inte.

Andra mätbara forskningsstudier visade framgångsrikt att utövare/healer kan avge och överföra en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser runt deras kroppar.

En healer/utövare kan “slå på” frekvenserna, vilket ökar amplituden och svängningar av magnetiska frekvenser kring deras kroppar.

Dessa förändringar har uppmätts i ett laboratorium.

En infraröd kamera har fler benämningar som värmekamera, termisk kamera, termokamera och termografikskamera. Infraröd kamera mäter värmestrålning. Den visade tydligt vad som händer i en kropp under en healingsession. Värmen från en healing tränger sig djupt i människokroppen och utan att känna värmeöverföringen inuti kroppen. Denna värmen från en healing sprider sig till alla delar av kroppen till exempel: cellvävnader, ben, hjärta, lever, lungor, njurar, etc.

HEALINGFORSKNING


FORSKNING OCH VETENSKAP

Runt om i världen har vi 100 tals evidens som är framforskat och vetenskapsbevisat om just energimedicisk healing.

Här vill vi lyfta fram vad som har upptäckts i just Sverige. I Sverige har det gjort healingforskning på Karolinska Institutet KI, som är känt över hela Världen för sin forskning inom medicin och i nobelprissammanhang . På KI år 1995-1997 bedrevs healingforskningen på möss, det visade 85% snabbare sårläkning med healing jämfört med kontrollgruppen. Att försöket gjordes på djur och inte på människor visade att det inte kan röra sig om någon placeboeffekt, utan istället en påverkanskraft i sig själv.

Även distanshealing visade sig fungerar.

Blodanalys mättes under healingforskningen av Per-Arne Öckerman, proffessor i Kemi och Läkare. Forskningen leddes av proffessor Kerstin Uvnäs-Moberg.

Läs mer & källa:

Healingforskningen på KI som försvann - YouTube


http://newsvoice.se/2014/12/08/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/


http://www.thenhf.se/karolinska-institutet-hyllmeter-med-parmar-stals-som-visar-att-healing-fungerar/


År 1997-1998 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala gjordes en healingforskning på 8 stycken lungcancerpatienter. Resultatet var lyckat och man såg att healing påverkar blodcirkulationen i ryggraden. Forkningen godkändes av Henrik Riska - Överläkare och chef vid lungklinken, läs hela studien på: www.rindstam.se

Vi har även i Sverige den vårdvetenskapliga litteraturstudier på kandidatsnivå 1998, som gjordes av Gun Moss Bjerling leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master.

Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården? 

Gun gjorde även en vårdvetenskapliga litteraturstudien på masternivå 2016.

Den energimedicinska metoden Reiki

Sedan finns det även studier som har genomförts som:

Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?  och

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning.

REIKI-forskning från andra länder:

Detta är det främsta vetenskapliga beviset för att REIKI är bättre än placebo.

En forskning som presenterades i Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017”Reiki is Better than Placebo and has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435597

Vetenskaplig forskning om just REIKI, av Dr.Robert Becker och Dr. John Zimmerman och Max Cade

http://energyresearch.homestead.com/index1.html

Grundare av International Center For Reiki Training William Lee Rand

http://www.centerforreikiresearch.org/RRTouchstone.aspx

En forskning som presenterades i Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017 ”Reiki is Better than Placebo and has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”.


Reiki Improves Heart Rate Homeostasis in Laboratory Rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol 14(3): 417-422.


Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients – PubMed (nih.gov)

Flera källor/forskning/studier finner ni längre ner på sidan.


VÅR VISION I FRAMTIDA SVERIGE

MÅLET ÄR ATT VÄCKA INTRESSET FÖR VÅRA POLITIKER. OM VILKA MÖJLIGHETER VI HA HÄR FÖR ATT STÄRKA VÄLFÄRDEN INOM SJUKVÅRDEN.


Vi har byggt upp en välfärd att vara stolta över i Sverige. Men vi har mycket kvar att förbättra, speciellt inom sjukvård. Det är en tidsfråga när Sverige kommer att behöva införa healing inom sjukvård och tillsammans kan vi göra detta möjligt.

Vår vision är att ALL sjukvårdspersonal ska gå på utbildning om REIKI-healing.

Skillnaden kommer att vara, precis som det ser ut idag på sjukhusen att bedömning, journalföring, ordination kring en patient ska utföras av legitimerad sjukvårdspersonal.

THE HEALING POWER OF REIKI

Kokoglu F. and Zincir H. (2021).The effect of Reiki on pain, fatigue, and quality of life in adolescents with dysmenorrhea.Holistic Nursing Practice, 35(6), 306-314.DOI: 10.1097/HNP.0000000000000477
Den randomiserade, singel-blinda och placebo-kontrollerade studien med 38 personer i Reikigruppen och 37 i kontrollgruppen visade att Reiki kan vara effektivt mot smärta och trötthet.


Baldwin, A.L., Vitale, A., Brownell, E., Scicinski, J., Kearns, M. & Rand, W. (2010).The Touchstone Process An Ongoing Critical Evaluation of Reiki in the Scientific Literature.Holistic Nursing Practice, 24(5), 260-276.doi: 10.1097/HNP.0b013e3181f1adef
Info om studierna och reviewprocessen här:www.centerforreikiresearch.orgStudier har inledande visat på starka evidens för att Reiki har positiva effekter vid depression och stress, samt att det även befrämjar Reikiutövarens välmående.


Ring, M.E. (2009).Reiki and Changes in Pattern Manifestations.Nursing Science Quarterly, 22(3), 250-258.DOI: 10.1177/0894318409337014.
Kvalitativ studie som visar hur patienter går från dissonans och turbulens till harmoni och välbefinnande.


McManus, D.E. (2017).Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary therapy.Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4): 1051–1057.DOI: 10.1177/2156587217728644
Av 13 granskade studier kunde 8 av dem visa att Reiki har effekter utöver placebo. Studien visade också att Reiki är en mjuk och säker metod som aktiverar parasympatiska nervsystemet och läker kropp och psyke, med potentialen att hjälpa till vid kroniska hälsotillstånd och möjligen postoperativ läkning.


Kirshbaum MN, Stead M. & Bartys S. (2016).An exploratory study of reiki experiences in women who have cancer.International Journal of Palliative Nursing, 22(4), 166-172. DOI:10.12968/ijpn.2016.22.4.166
En kvalitativ studie med 10 kvinnor som fick Reiki efter cancerbehandling. I resultatet framkom flera teman med bl.a: frigörelse av känslor, inre frid, smärtlindring, kognitiva förbättringar, förbättrad sömn, ökat självförtroende, minskad depression.


Chen YJ, Petrinec A, Stephenson PS, Radziewicz RM, Sheehan D.Home-based Reiki by informal caregivers: A mixed-methods pilot study.Holistic Nursing Practice. 2021 may.DOI: 10.1097/hnp.0000000000000450
Mixed metod då sex patienter med cancer fick Reikibehandling dagligen i tre veckor som komplement till hemsjukvård. Resultatet visar minskad trötthet och illamående, förbättrat minne, och förbättrat humör och emotionellt välbefinnande. Alla deltagarna var nöjda och 83.3% skulle rekommendera detta.


Graziano, S., & Luigi, C. (2020).Effects of Reiki session excluding the variables responsible for the placebo effect on a group of adults.Altern Ther Health Med. 2020 Oct 31:AT6601.Epublicerad artikel PMID: 33128534
70 män och kvinnor som aldrig tidigare fått Reiki beskrev sina upplevelser via frågeformulär. De mest signifikanta effekterna är upplevelse av värme under sessionerna, ökad avslappning, förbättrat sinnesstämning, känsla av lättnad och allmänt ökat välbefinnande.


Dyer, N.L. Baldwin, A.L. & Rand, W.L. (2019).A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health.The Journal of Alternative and Complementary Medicine.25(12): 1156-1162.DOI: 10.1089/acm.2019.0022
Studien baseras på 1411 Reiki-sessioner som utfördes på 99 privata Reiki-kliniker I USA. Försökspersonerna fyllde i självskattningsformulär före och efter Reikisessionen. Resultatet visar att en enda Reikisession (på 45-90 min) kan förbättra många variabler relaterade till fysisk och psykisk hälsa.


Vergo, M. T., Pinkson, B. M., Broglio, K., Li, Z., & Tosteson, T. D. (2018).Immediate symptom relief after a first session of massage therapy or Reiki in hospitalized patients: A 5-year clinical experience from a rural academic medical center.The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(8), 801-808. DOI:10.1089/acm.2017.0409
En retrospektiv studie på ett vårdcenter i USA visar att både Reiki och massage kan ge symptomlättnader vid smärta, illamående, trötthet, oro och depression samt allmänt öka välbefinnandet. Reiki visade dock statistiskt mer förbättring än massage vid trötthet och oro.


McManus, D.E. (2017).Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary therapy.Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4): 1051–1057.DOI: 10.1177/2156587217728644
Av 13 granskade studier kunde 8 av dem visa att Reiki har effekter utöver placebo. Studien visade också att Reiki är en mjuk och säker metod som aktiverar parasympatiska nervsystemet och läker kropp och psyke, med potentialen att hjälpa till vid kroniska hälsotillstånd och möjligen postoperativ läkning.


Gantt, M., & Orina, J. A. T. (2020).Educate, try, and share: a feasibility study to assess the acceptance and use of Reiki as an adjunct therapy for chronic pain in military health care facilities.Military Medicine, 185(3-4), 394-400.https://doi.org/10.1093/milmed/usz271
30 vårdtagare med kronisk smärta fick undervisning om Reiki och sedan ta emot sex 30-minuters Reiki-sessioner inom 2-3 veckor. Smärtan minskade signifikant, med mest signifikant reducering vid smärtor som beskrevs som stickande, skärande och värkande. Smärtans påverkan i situationer med dagliga aktiviteter, gång, relationer, sömn, stress och att njuta av livet blev signifikant reducerad.


Jahantiqh, F, Abdollahimohammad, A. Firouzkouhi, M. & Ebrahiminejad, V. (2018).Lower Back Painand Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia.Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 23:1-5.DOI: 10.1177/2515690X18762745
60 patienter med diskbråck delades in i tre grupper: Alla fick medicinsk smärtlindring men en grupp fick dessutom fysioterapi (7-10ggr på 60-90 min.) och en grupp fick Reiki (3 st 15-minuter distansReiki). Grupperna som fick Reiki och fysioterapi hade signifikant bättre anpassning till dagligt liv och smärtlindring än kontrollgruppen som endast smärtlindrandes medicinskt.


Buyukbayram, Z., & Saritas, S. C. (2020).The effect of Reiki and guided imagery intervention on pain and fatigue in oncology patients: A non-randomized controlled study.EXPLORE, 17(1), 22-26.https://doi.org/10.1016/j.explore.2020.07.009
180 patienter med cancer delades in i tre grupper: Reiki, Vägledd dagdröms-meditation och kontrollgrupp. Reiki och meditation skedde i ca 30 min, tre dagar i följd. Resultatet visar att båda dessa interventioner reducerar smärta och trötthet signifikant, men att Reiki var ännu effektivare än dagdröms-meditation.


Olson, K., Hansson, J. & Michaud, M. (2003).A phase III trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients.Journal of pain and symptom management, 26(5), 990-997.https://doi.org/10.1016/S0885-3924(03)00334-8.
Reikibehandlingar gav deltagarna minskad smärta och ökad livskvalité.


Stickerod, AD. (2016).Mindfulness-Based Cognitive Therapy-Reiki (MBCT-R) and the Ego Defenses: A Teen Probation Treatment Plan.The Chicago School of Professional Psychology, Doktorsavhandling.En behandlingsplan för ungdomsbrottslingar med skyddstillsyn, som inkluderar Reiki.


Pettersson, A. (2013).Allt är energi – Subjektivitet och frammaning inom Reikihealing i Sverige.C-uppsats i Socialantropologi, Stockholms Universitet.Hela studien; pdf-fil här.
Petterson har intervjuat erfarna Reikiutövare över hela Sverige. Resultatet visar att Reiki ger en subjektiv andlig upplevelse och att helandet som sker med hjälp av Reiki inte bara är läkande. Det är först och främst en transformation och andlig utveckling, som medför hälsa.


Chen YJ, Petrinec A, Stephenson PS, Radziewicz RM, Sheehan D.Home-based Reiki by informal caregivers: A mixed-methods pilot study.Holistic Nursing Practice. 2021 may.DOI: 10.1097/hnp.0000000000000450
Mixed metod då sex patienter med cancer fick Reikibehandling dagligen i tre veckor som komplement till hemsjukvård. Resultatet visar minskad trötthet och illamående, förbättrat minne, och förbättrat humör och emotionellt välbefinnande. Alla deltagarna var nöjda och 83.3% skulle rekommendera detta.


Zucchetti, G., Candela, F., Bottigelli, C., Campione, G., Parrinello, A., Piu, P., … & Fagioli, F. (2019).The power of Reiki: feasibility and efficacy of reducing pain in children with cancer undergoing hematopoietic stem cell transplantation.Journal of Pediatric Oncology Nursing, 36(5), 361-368.https://doi.org/10.1177/1043454219845879
9 barnpatienter under stamcells-tranplantation fick sammanlagt 88 Reiki-sessioner. Studien visar att sköterskor kan använda Reiki som en värdefull kompletterande metod för att minska smärta hos barn med cancer.


Orsak G, Arlene M, Stevens RMT, et.al. (2015).The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symptom Distress During Chemotherapy.Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 20(1) 20-27. DOI:10.1177/2156587214556313
En pilotstudie med 36 bröstcancerpatienter. En kontrollgrupp, en grupp fick sällskap av en person och en grupp fick Reiki under kemoterapin. Båda grupperna visade på förbättrad livskvalité, humör och minskade biverkningar.


Catlin, A. & Taylor-Ford, RL. (2011).Investigation of Standard Care Versus Sham Reiki Placebo Versus Actual Reiki Therapy to Enhance Comfort and Well-Being in a Chemotherapy Infusion Center.Oncology Nursing Forum, 38(3), 212-220. DOI:10.1188/11.ONF.E212-E220
Både Reiki och placebo-Reiki inkluderade fysisk handpåläggning enligt standardiserade positioner. Båda metoderna resulterade i signifikant ökat välbefinnande.


Riska, H. (1998).Healingbehandling som komplement till traditionell medicinsk behandling hos patienter med diagnos lungcancer.En pilotstudie på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Man kan läsa hela studien på www.rindstam.se


Salles, L. F., Vannucci, L., Salles, A., & Silva, M. J. P. D. (2014).The effect of Reiki on blood hypertension.Acta Paulista de Enfermagem, 27(5), 479-484.https://doi.org/10.1590/1982-0194201400078.
På ett vårdcenter i Brasilien delades 66 patienter med hypertoni in i kontrollgrupp, placebogrupp och Reikigrupp. Alla grupperna fick sänkt blodtryck, men de som fått 20 min Reiki hade statistiskt signifikant mer sänkning.


Santos, C.B.R.D., Gomes, E.T., Bezerra, S.M.M.D.S., & Püschel, V.A.D.A. (2020).Reiki protocol for preoperative anxiety, depression, and well-being: A non-randomized controlled trial.Revista da Escola de Enfermagem da USP, 54.https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019012403630
Studie med 125 patieter före hjärtoperation. Depression och oro minskade i Reiki-gruppen, men inte signifikant. Däremot visade studien signifikant ökat andligt välbefinnande efter Reiki.


Baldwin AL, Vitala A, Brownell E, Elisabeth K & Rand W. (2017).Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement.Holistic Nursing Practice, 31(2):80-89.DOI: 10.1097/HNP.0000000000000195.
En blind kontrollerad pilotstudie med 46 patienter som genomgått knäledsbyte. De fick 30 min Reiki eller simulerad Reiki 3-4 ggr under sjukhusvistelsen, och en grupp enbart ordinär vård. Reikigruppen fick signifikant reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest.


Friedman, R.S.C., Burg, M.M., Miles, P., Lee, F. & Lampert, R. (2010).Effects of Reiki on autonomic activity early after acute coronary syndroms.Journal of the American College of cardiology, 56(12), 995-996.https://reikiinmedicine.org/medical-papers/
Reiki gavs av Reikiutbildade sjuksköterskor på cardiologavdelningen. Studien visar att Reiki kan integreras inom den reguljära vården, samt att patienternas mätvärden förbättrades, såväl som deras emotionella tillstånd.


Love, L., Anderson, A.M., von Sadovszky, V., Kusiak, J., Ford, J., & Noritz, G. (2022).A study of Reiki therapy on unpleasant symptoms in children with cerebral palsy.Complementary Therapies in Clinical Practice, 46, 1-7.https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101529
En 8 veckors kvasi-experimentell studie med 13 barn på 5-16 år med cerebral pares. De visade att Reiki kan reducera smärta signifikant samt reducera symtpom på aggression.


Kent, J. B., Jin, L., & Li, X. J. (2020).Quantifying biofield therapy through biophoton emission in a cellular model.Journal of Scientific Exploration: A Publication of the Society for Scientific Exploration, 34(3), 434.doi: 10.31275/20201691
Ryggrads-diskar studeras mycket p.g.a. problem där orsakar mycket smärta. I studien togs sådana celler från möss och de fick 10 min Reiki eller simulerad Reiki i tre dagar. Studien visar bl.a. att cellernas fotonemission ökar signifikant efter Reiki.


Bat, N. (2021).The effects of reiki on heart rate, blood pressure, body temperature, and stress levels: A pilot randomized, double-blinded, and placebo-controlled study.Complementary Therapies in Clinical Practice, 43, 101328.https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101328
48 personer delades in i tre grupper; I fyra dagar fick de 10 min Reiki, simulerad Reiki eller ingen behandling. Resultatet visar inte signifikanta skillnader mellan grupperna. Kanske hade resultatet blivit annorlunda med längre behandlingar?


Zins, S., Hooke, M. C., & Gross, C. R. (2019).Reiki for pain during hemodialysis: A feasibility and instrument evaluation study.Journal of Holistic Nursing, 37(2), 148-162.https://doi.org/10.1177/0898010118797195
Studie med 15 hemodialys-patienter som fick Reiki i 20 minuter, 2 ggr/veckan i 4 veckor. Patienterna rapporterade ökad avslappning efter Reiki och symptomen hade minskat signifikant efter fyra veckor. Vårdpersonal som inledningsvis var motvilliga till studien rapporterade att Reiki inte hindrade arbetsflödet utan kunde integreras i vårdarbetet.


Midilli, TS. & Eser, I. (2015).Effects of Reiki on Post-cesarean Delivery Pain, Anxiety, and Hemodynamic Parameters: A Randomized, Controlled Clinical Trial.Pain Management Nursing, 16(3), 388-399.DOI: 10.1016/j.pmn.2014.09.005.
Av 90 patienter på ett Turkiskt sjukhus fick hälften Reiki och kontrollgruppen fick vila (30 min i två dagar). Reiki utfördes 3 min vid 10 handpositioner. Hos Reikigruppen reducerades oro, andningsfrekvens, smärta, samt behov av smärtstillande medicin signifikant."Dethär är bara en bråkdel av forkning/studier som finns att hitta ute på nätet. Finns även att köpa böcker över forskningen i Reiki healing"unsplash