Vi arbetar med REIKI och är godkända från Skatteverket som ett Friskvårdsföretag. Det betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag från arbetet till våra behandlingar och kurser i REIKI. Välkommen att boka.

OM HEALING


Välkommen till en trevligare healingupplevelse i Stockholm.

Energi Medicinsk Healing(EMH) är en friskvårdsverksamhet och är godkänd som förebyggande

och rehabiliterande friksvård enligt Skatteverket.

Det innebär att du kan använda ditt friksvårdsbidrag från arbetet och använda det till våra kurser i REIKI. 

Du kan också använda ditt friskvårdsbidrag till våra REIKI behandlingar.

Företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsa och välbefinnande.

Här träffar du på mångåriga och erfarna healingutövare som kommer att ta hand om dig.

Här erbjuds du som kund healing med hög kvalitet och ditt välbefinnande står alltid i focus.

Vi arbetar med metoden REIKI som är en världskänd healingmetod från Japan. 

REIKI healing är hälsovård, energimedicin och är väl dokumenterad som energimedicin.

Det är ett begrepp som står för att läka och hela, men även att bygga upp och stärka.

Den arbetar med hela din kropp, sinne, själ och skapar välbefinnande.

Det finns vetenskaplig forskning samt väl beprövad inom klinisk vård runt om i Världen.

I mer än 12 länder bedriver sjukvårdspersonal energimedicinsk healing på sjukhus på patienter. 

Bara i USA har mer än 60 sjukhus antagit REIKI som en del av patienttjänster och

REIKI-utbildning erbjuds på 800 sjukhus.

 


Ni hittar oss i Stockholm och når oss på 072-2477070

Energimedicinsk healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med tex:

EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m

Energimedicinsk healing sätter igång markanta förändringar i hjärnaktiviteten (EEG scanner) och hjärtaktivitet (via EKG scanner) i både utövare/healer och klient under en healing session. Speciellt hjärtfrekvensen hos utövaren påverkar klientens hjärnvågor. En EKG scanner registrerar det oavsett om mottagaren är medveten om det eller inte.

Andra mätbara forskningsstudier visade framgångsrikt att utövare/healer kan avge och överföra en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser runt deras kroppar.

En healer/utövare kan “slå på” frekvenserna, vilket ökar amplituden och svängningar av magnetiska frekvenser kring deras kroppar.

Dessa förändringar har uppmätts i ett laboratorium.

En infraröd kamera har fler benämningar som värmekamera, termisk kamera, termokamera och termografikskamera. Infraröd kamera mäter värmestrålning. Den visade tydligt vad som händer i en kropp under en healingsession. Värmen från en healing tränger sig djupt i människokroppen och utan att känna värmeöverföringen inuti kroppen. Denna värmen från en healing sprider sig till alla delar av kroppen till exempel: cellvävnader, ben, hjärta, lever, lungor, njurar, etc.

HEALINGFORSKNING


FORSKNING OCH VETENSKAP

Runt om i Världen finns det otroligt mycket forskning om just energimedicinsk healing. Här vill vi lyfta fram vad som har upptäckts i just Sverige. I Sverige har det gjort healingforskning på Karolinska Institutet KI, som är känt över hela Världen för sin forskning inom medicin och i nobelprissammanhang År 1995-1997 bedrevs healingforskningen på KI på möss, det visade 85% snabbare sårläkning. Forskningen uteslöt helt att healing är en placeboeffekt.

Även blodanalys mättes under healingforskningen av Per-Arne Öckerman, proffessor i Kemi och Läkare. Forskningen leddes av proffessor Kerstin Uvnäs-Moberg.

År 1997-1998 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala gjordes en healingforskning på 8 stycken lungcancerpatienter. Resultatet var lyckat och man såg att healing påverkar blodcirkulationen i ryggraden. Forkningen godkändes av Henrik Riska - Överläkare och chef vid lungklinken www.rindstam.se

Vi har även i Sverige den vårdvetenskapliga litteraturstudier på kandidatsnivå 1998, som gjordes av Gun Moss Bjerling leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master.

Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården? 


Gun gjorde även en vårdvetenskapliga litteraturstudien på masternivå 2016.

Den energimedicinska metoden Reiki

Sedan finns det även studier som har genomförts som:

Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?  och

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning

VÅR VISION I FRAMTIDA SVERIGE

MÅLET ÄR ATT VÄCKA INTRESSET FÖR VÅRA POLITIKER. OM VILKA MÖJLIGHETER VI HA HÄR FÖR ATT STÄRKA VÄLFÄRDEN INOM SJUKVÅRDEN.


Vi har byggt upp en välfärd att vara stolta över i Sverige. Men vi har mycket kvar att förbättra, speciellt inom sjukvård. Det är en tidsfråga när Sverige kommer att behöva införa healing inom sjukvård och tillsammans kan vi göra detta möjligt.

Vår vision är att ALL sjukvårdspersonal ska gå på utbildning om REIKI-healing.

Skillnaden kommer att vara, precis som det ser ut idag på sjukhusen att bedömning, journalföring, ordination kring en patient ska utföras av akademisk sjukvårdspersonal.